Σε συνέχεια της απόφασης του IASB επίκεινται αλλαγές όσον αφορά την αποτίμηση υποχρεώσεων αποζημίωσης προσωπικού, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό […]