ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Αναλογιστές μας έχουν πολυετή εμπειρία και εκτενείς γνώσεις στην αναλογιστική με έμφαση στους πολύπλοκους υπολογισμούς και στην διαχείριση δεδομένων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Σύμβουλοι μας συνδυάζουν την κριτική σκέψη με την εμπειρία προκειμένου να προτείνουν βιώσιμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Ελεγκτές μας διακρίνονται για την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα, τη μεθοδικότητα και τη συμβουλευτική τους προσέγγιση κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούμε σε εξειδικευμένη θεματολογία είναι δημοφιλή σε πολυάριθμα στελέχη της ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής αγοράς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η RiAct ξεκίνησε τη δραστηριότητα της τον Ιανουάριο του 2017. Είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία και προσφέρει αναλογιστικές, συμβουλευτικές, ελεγκτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Ειδικότερα στις αναλογιστικές υπηρεσίες διακρινόμαστε για την εμπειρία μας στην Αναλογιστική Μελέτη ΔΛΠ19 (IAS19) λόγω πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Χρηματοοικονομικών Προτύπων Αναφοράς (IFRS).

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο έχει βασιστεί στην αμεσότητα γεγονός το οποίο μας τοποθετεί στους ηγέτες στην αγορά αναλογιστικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.

Εξελισσόμαστε συνεχώς σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς με σκοπό να φέρουμε τον τίτλο της επιτυχημένης εταιρείας, ενώ στα λίγα χρόνια λειτουργίας μας έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας και το σεβασμό των ανταγωνιστών μας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις Επιχειρήσεις να “αντιδράσουν” στις συνθήκες της αγοράς μειώνοντας τους κινδύνους και αυξάνοντας την κερδοφορία τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ακολουθούμε στρατηγικές ανάπτυξης με πρωτοτυπία, ενώ στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε τις επιχειρηματικές μας δυνατότητες.


ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται σε ένα απαράβατο σύστημα αξιών:

 • Αμεσότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ακεραιότητα
 • Ηθική
 • Αξιοπιστία
 • Εμπιστοσύνη
ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ
 • Η αμεσότητα είναι χαρακτηριστικό μας γνώρισμα.
 • Ανταποκρινόμαστε ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.
 • Συνδυάζουμε την γνώση των μεγάλων συμβουλευτικών εταιρειών με την ευελιξία του άμεσου συνεργάτη.
 • Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε επίκαιρα θέματα και ιδίως σε αυτά που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.
 • Αποτελούμε μια προσιτή και προσαρμοσμένη λύση συμβουλευτικής με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
 • Τα στελέχη μας είναι διαθέσιμα να παρευρίσκονται στους πελάτες ώστε να εκπαιδεύουν και να καθοδηγούν το προσωπικό, αποτελώντας ένα μόνιμο συνεργάτη.
 • Δεσμευόμαστε για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Έχετε κάποια απορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας;

Τα έμπειρα στελέχη μας είναι πάντα διαθέσιμα να σας καθοδηγήσουν.