Για όλους όσους τους ενδιαφέρει η μετάβαση στο IFRS17 έχουμε φτιάξει μια παρουσίαση με τις πιο σημαντικές αλλαγές και με […]
IFRS 17 substantially retains the scope of IFRS 4, so, essentially, the new requirements affect the same population of contracts […]