Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η RiAct Actuaries διοργανώνει Actuarial Summer Camp από την 25η ως την 29η Ιουλίου 2022. […]
Για όλους όσους τους ενδιαφέρει η μετάβαση στο IFRS17 έχουμε φτιάξει μια παρουσίαση με τις πιο σημαντικές αλλαγές και με […]