Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η RiAct Actuaries διοργανώνει Actuarial Summer Camp από την 25η ως την 29η Ιουλίου 2022. […]