Μετά τις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με την κατανομή στα έτη συνταξιοδότησης της υποχρέωσης συνταξιοδότησης με βάση το IAS19 φτιάξαμε ενα […]