Η RiAct Actuaries ξεκίνησε τη δραστηριότητα της τον Ιανουάριο του 2017, ύστερα από μακρόχρονη έρευνα για τις ανάγκες κυρίως του χρηματοπιστωτικού κλάδου. 

Το πρώτο συνθετικό του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας έχει προκύψει από την ένωση των αγγλικών λέξεων “Risk” που σημαίνει Κίνδυνος και “Actuarial” που σημαίνει Αναλογιστικός/ή και αποτελεί λογοπαίγνιο με την επίσης αγγλική λέξη “React” που σημαίνει αντιδρώ, αντενεργώ.

Σκοπός της RiAct Actuaries είναι να βοηθήσει τις Επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της αγοράς μειώνοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και αυξάνοντας την κερδοφορία τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η RiAct Actuaries απευθύνεται σε Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της συμμόρφωσης με το νέο κανονιστικό πλαίσιο Solvency II και σε Εμπορικές Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και ακολουθούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS Standards). 

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

*********************************************************************************************************************

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032